تیل مایکوزین

تیلمووت® ۳۰٪ تزریقی

آنتی باکتریال

محلول تزریقی

 گونه هدف : دام

میزان  و نحوه مصرف :

گاو : برای درمان BRD، یک دوز زیر جلدی از ۱۰ میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن (۱ میلی‌لیتر در هر ۳۰ کیلوگرم) استفاده کنید. در هر محل تزریق بیش از ۱۵ میلی‌لیتر تزریق نکنید.

گوسفند: برای Foot rot، یک دوز زیر جلدی ۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم از وزن بدن (۱ میلی لیتر در هر ۶۰ کیلوگرم) استفاده کنید. بره‌های کمتر از ۱۵ کیلوگرم را درمان نکنید.

 

تیلمووت® ۳۰٪ تزریقی
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company